У січні–листопаді 2017р. порівняно з січнем–листопадом 2016р. індекс промислової продукції в області становив 98,9%. Зокрема, спад спостерігався у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції на 36,5%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 6,0%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 5,6%, добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 5,1%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 1,6%. Водночас зростання зафіксовано на підприємствах металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 20,8%, машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – на 19,8%, виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – на 10,4%, виробництва основних фармацевтичних продуктів та фармацевтичних препаратів – на 4,5%; виробництво харчових продуктів, напоїв залишилось на рівні січня–листопада 2016р.

Напишіть відгук